Hyresavtal med regler samt priser vid hyra av Minigrävare Volvo EC15E 2019

OBS! Ska bekräftas, se längst ner!

 

• Obs! Begär utmarkering av Elkabel, Telefonkabel, Vatten/Avlopp innan grävning för att undvika dyra skador.

 

• Förare ska vara 18 år fyllda samt ej påverkade av alkohol el. andra droger.

 

• Säkerhetsbälte skall användas vid körning för din säkerhet. Inga obehöriga skall vistas inom maskinens arbetsområde då maskinen är i gång. ENDAST vuxen person får köra maskinen - EJ BARN.

 

• Tag stöd med skopan när du åker av och på kärran, samt även om du måste ta dig nedför el. uppför där marken lutar brant.

 

• Tänk på risken att stjälpa med maskinen, försök alltid stå så plant som möjligt när du gräver.

Även i sidled när du gräver eller roterar.

 

• Se till att inte köra slut på diesel då det innebär problem med att man måste lufta systemet för att få igång maskinen igen (tidsödande och krångligt), m.a.o. håll koll på att det finns diesel i tanken så undviker du det problemet.

 

• Tänk på att INTE köra med banden över stubbar och vassa föremål ex. sten, vassa kanter samt att inte svänga på underlag där föremål kan fastna inne i banden och skada dessa.

 

• Grävmaskinen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket den är avsedd.

 

• Grävmaskinen får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

 

• Hyrestagaren ska förvara grävmaskinen så att ev. stöld försvåras.

Nyckel ska tas ur maskinen och skall förvaras på säker plats.

 

• Om stöld, inbrott eller skadegörelse skulle inträffa skall hyrestagaren omedelbart göra POLISANMÄLAN och KONTAKTA UTHYRAREN OMGÅENDE!

 

• Vid utkörning/hämtning inkl. lossning tas avgift ut för transporten tur och retur, se prislista.

 

• Maskinen levereras med full tank och skall lämnas åter med full tank. Kunden står antingen själv för diesel eller debiteras med 25kr/liter. Dieseldunk medföljer alltid för att kunna tanka själv.

 

 •Maskinen samt eventuell trailer återlämnas rentvättade.

Om detta ej är gjort faktureras en avgift på 625kr för rengöring av maskinen.

 

•Hyrs maskinen mer än en dag ska maskinen smörjas varannan dag beroende på körtid.

Uthyraren tillhandahåller all nödvändig utrustning samt visar hur detta utförs.

 

 

 

Priser

Dag 1-4 1250kr/dag

Vid veckohyra  (5-7 dagar) är totalpriset 6000kr oavsett om man hyr den 5, 6 eller 7dagar.

Fritt antal körtimmar.

Dieselförbrukning tillkommer.

Bokad tid gäller som debiteringsunderlag.

 

Utkörning

Transport tur och retur:

Tibro 200kr

Hjo, Karlsborg, Skövde (tätort) 800kr

Övriga ställen enligt ÖK

 

Ej betald räkning/ hyresfaktura el. skadebelopp - lämnas till inkasso/kronofogden.

Lingut HB sänder faktura på hyrestiden via e-post. Betalningstid 30dagar.

Samtliga angivna priser är inkl moms.

 

 

Kontaktuppgifter:

Lingut HB

Midskogssten Midskogstorp 1

54393 Tibro

linguthb@gmail.com

 

Björn Lingehed 0705988142

Dag Lingehed 0707364758

Per Lingehed 0739958245

 

VIKTIGT!

Hyrestagare har fått gällande hyresavtal (2 sidor) via mail, för att kunna hyra krävs att man innan hyrestiden svarar på mailet med:

 

För och efternamn, adress, telefonnummer samt mail dit fakturan sänds.

I samband med att man svarar på mailet godkänner hyrestagare bifogat hyresavtal med Lingut HB”

 

Hyresavtal finns även på www.lingehed.se

 

Företaget har F-skattesedel samt försäkring på grävmaskin och kärra.

Om hyrestagaren är ovarsam, t. ex. välter med maskinen eller liknande, så står hyrestagaren för självrisken 9460kr.